.
.
.

Mamuti - Kronika - Tábor - Točník - Fotky z akcí - Fotografické řady - Info pro zájemce Exp. archeologie Experimenty Kontakty Pro nováčky Pro členy Program Mamuťátka Neolit


.

.

Oddíl experimentální archeologie MAMUTI

Přijímáme nové členy do oddílu - kluky i holky ve věku 9 - 11 let.

První schůzka pro nováčky se koná ve středu 13. 9. 2017 od 17:00 v klubovně - Tusarova 49, Praha 7.

Máte-li o náš oddíl zájem, kontaktujte nás na telefonu 730 684 147 nebo e-mailu: mamuti@mamuti.cz

LogoOddíl experimentální archeologie Mamuti je dětský oddíl při Domě dětí a mládeže na Praze 7. Sídlí v budově bývalé vodárenské věže na Letné. Oddíl byl založen 15. 1. 1980. Členy oddílu jsou kluci i holky ve věku od 9 do 16 let. Počet členů se stabilně udržuje okolo třiceti. Kromě hlavní náplně, experimentální archeologie, se zabýváme též turistikou, tábornictvím, poznáváním a ochranou přírody. Nevyhýbáme se ani méně obvyklým činnostem jako jsou např. speleologie či bitevní výpravy.

Oddíl Mamuti byl založen 15. 1. 1980, avšak prvotním podnětem k jeho vzniku byl již úspěšný tábor keramických kroužků Domu dětí a mládeže Prahy 7 v létě roku 1979. Tři zakladatelé oddílu, manželé Helena a Jiří Červinkovi a Ladislav Tintěra, byli první, kteří v naší zemi zvolili experimentální archeologii jako hlavní náplň činnosti dětského oddílu. Ve vedení oddílu je nyní již třetí generace vedoucích a oddílem prošlo více než 200 dětí.

 Ve spolupráci s mnoha archeology se podařilo postupem času vytvořit široké spektrum experimentálních činností, které jsou pro děti - členy oddílu zvládnutelné. Možná překvapivě se ale nejedná jen o pár nejjednodušších experimentů - Mamuti vyrábějí a vypalují keramické nádoby, zhotovují kamenné nástroje - štípáním z pazourku, broušením a vrtáním z metamorfovaných břidlic, tkají na replikách pravěkých stavů či na karetkách, pletou na rámu a rostlinnými barvivy barví oděvy a jejich doplňky. Mamuti se zabývají i zpracováním kovů - získávají je z rudy, odlévají do forem, či tvarují tepáním, stranou nezůstává ani pravěké vaření, resp. strava z přírodních zdrojů nebo též výroba pravěkých hudebních nástrojů. Po dvaceti letech praxe v experimentech jsou výrobky často téměř k nerozeznání od pravěkého originálu. I proto mohly být některé výsledky Mamutů využity v rámci výzkumů profesionálních archeologů - uveďme například čtrnáctidenní obývací experiment slovanského domu v pravěkém skanzenu v Březně u Loun 1985, pěstování pšenice dvouzrnky na žďařeném pozemku (1985) či výzkum mikroklimatu jeskyní v Českém krasu (1995).

antropos.jpg

Členy oddílu jsou holky a kluci ve věku od 9 do 16 let, kteří se jednou týdně scházejí ve svojí klubovně v Domě dětí a mládeže Prahy 7 ve staré vodárenské věži na Letné. Již stabilně je Mamutů něco přes třicet, kromě archeologie se zabývají též tábornictvím a poznáváním přírody a v rozličných hrách spolu soupeří rozděleni do tří družin - Vlků, Havranů a Sokolů. V průběhu školního roku jednou měsíčně vyrážejí Mamuti na výpravy do přírody a dva měsíce svojí činnosti - listopad a duben - věnují výhradně experimentům. Vrcholem každoroční činnosti oddílu je pak třítýdenní tábor, který již osmadvacetkrát proběhl na nádherném a klidném místě v brdském podhůří, poblíž obce Dožice v okrese Plzeň-jih.

Nedílnou součástí činnosti našeho oddílu je i prezentace experimentální archeologie veřejnosti, která bývá obvykle úspěšná, neboť dětský oddíl velmi přirozeně podává informace srozumitelnou a přístupnou formou. Oddíl již realizoval výstavu v Berouně (1985), v Šumperku (1989) a především pak výstavu „Den u Mamutů" k 10. výročí činnosti oddílu v roce 1990 v Muzeu hl.m. Prahy a výstavu k 20. výročí oddílu na přelomu let 1999/2000 s pravidelnými živými ukázkami taktéž v Muzeu hl.m. Prahy. Mamuti se podíleli na pořadech rozhlasových i televizních, nejvýznamnější je dokument „Jak zubr vzpomíná na pravěk", vytvořený spolu se sdružením Altamira z Mladé Boleslavi. Pravděpodobně největší počet lidí oslovila kniha „Výpravy do pravěku“ (již 4. vydání ).

Od roku 1997 se pravidelně na konci dubna uskutečňují též „Pravěké dny na hradě Točníku“. V jejich rámci mají všichni návštěvníci příležitost v romantickém prostředí nádherného středověkého hradu nejen shlédnout ukázky postupů výroby nejrůznějších pravěkých nástrojů, ale především si mohou sami každý „experiment“ i vyzkoušet. Zastoupeno je zde téměř celé spektrum činností, kterými se Mamuti zabývají, a tak si lze ověřit svoji zručnost při výrobě keramiky, tkaní na karetkách či tepání bronzových ozdob, při štípání pazourku anebo při drcení zrní na mouku na kamenné zrnotěrce.

Chcete-li, podívejte se třeba na fotky z Točníku (sekce Točník).